อาทิตย์, 17. กุมภาพันธ์ 2019, ห้องเรียนภาษาจีนโรงเรียนศรียานุสรณ์, ค่ายภาษาและวัฒนธรรมจีน

จาก 17. กุมภาพันธ์ 2019 - 8:00 จนถึง 16:30

ห้องเรียนภาษาจีนโรงเรียนศรียานุสรณ์

ห้องเรียนภาษาจีนโรงเรียนศรียานุสรณ์
ThailandChanthaburiเลขที่ 1 ถนนศรียานุสรณ์ ตำบลวัดใหม่22000
แสดงบนแผนที่
8 คนที่เข้าร่วม
คำอธิบายของเหตุการณ์
ชี้แจงการเข้าร่วมกิจกรรมค่ายภาษาและวัฒนธรรมจีน ในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2561 ได้แนบตารางกิจกรรมไว้แล้วตามภาพด้านล่าง

1.พรุ่งนี้ให้นักเรียนชั้นม.5 แต่งกายชุดพละของโรงเรียน เข้าร่วมกิจกรรมลงทะเบียนตอน 8.00 บนหอประชุม 8.30 ต้องมาพร้อมทำพิธีเปิดแล้วนะคะ มาให้ตรงเวลาจะได้เลิกตามเวลาค่ะ
ลงทะเบียนแล้วจะได้รับสมุดค่าย 1 เล่ม เขียนชื่อเลขที่ และส่งสมุดที่มีการจดบันทึกความรู้ หลังสอบวันสุดท้าย นำส่งเรียงเลขที่ ที่ห้องภาษาจีน มีคะแนนการร่วมกิจกรรมครั้งนี้ 10 คะแนน

2. การแบ่งกลุ่ม แบ่งดังนี้คือ ใน 1 ห้องแบ่งเป็น 2 กลุ่มตามเลขที่5/1 1-18 กลุ่ม1 19-37กลุ่ม2
5/2 1-18 กลุ่ม3 19-37กลุ่ม 4
5/13 1-20 กลุ่ม 5 21-40 กลุ่ม 6

3.ในการเข้าร่วมกิจกรรมแต่ละกิจกรรมจะมีการตัดสินผลการทำชิ้นงานต่างๆ มีรางวัลให้ทุกกิจกรรม

4. กิจกรรมทุกกิจกรรมจะมีครูคนจีนเป็นผู้สอน นักเรียนใช้ภาษาจีนในการเข้าร่วมกิจกรรม

5.ให้เตรียมกรรไกรมาทุกคนกิจกรรมตัดกระดาษจีน และหม้อต้มสุกี้กลุ่มละ 1 ใบกิจกรรมทำหมาล่าทัง


แสดงมากขึ้น
6.ในช่วงสุดท้ายก่อนเลิกกิจกรรม แต่ละกลุ่มส่งตัวแทน 6 คนออกมานำเสนอผลงานด้วยภาษาจีน

ปล.สำหรับนักเรียนที่ไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ อนุญาตให้เฉพาะนักเรียนรด.และกรณีมีธุระจำเป็นเท่านั้นและนำส่งจดหมายลาที่ถูกต้อง มีผู้ปกครองเซ็นชื่อพร้อมแจ้งเบอร์โทรศัพท์ผู้ปกครองด้วย
********หากขาดกิจกรรมจะไม่ได้คะแนนในรายวิชาภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 10 คะแนน

ค่ายภาษาและวัฒนธรรมจีน, ห้องเรียนภาษาจีนโรงเรียนศรียานุสรณ์ เหตุการณ์

รับสมัครหาคู่

รับสมัครหาคู่

อังคาร 23. กรกฎาคม 2019
354 shares
1 ธันวาคม 2556 วันปลดแอกประเทศไทย
อังคาร 31. ธันวาคม 2069
211 shares
Bangkok Image Consultant Training
จันทร์ 22. กรกฎาคม 2019
2 shares
Risk Management For Financial Institutions
พุธ 25. กันยายน 2019
2 shares
Risk Management For Corporate
พุธ 27. พฤศจิกายน 2019
2 shares
Baliwood Global Youth Campus
จันทร์ 10. ธันวาคม 2018
2 shares
หากิจกรรมที่น่าสนใจอื่น ๆ อีกมากมาย
รับข้อเสนอแนะตามเหตุการณ์ในรสชาติ Facebook ของคุณ รับไปเดี๋ยวนี้เลย!แสดงให้ฉันเห็นเหตุการณ์ที่เหมาะสำหรับผมไม่ใช่ตอนนี้