ศุกร์, 18. มกราคม 2019, ดอยดำ อ.เวียงแหง, อาสาปลูกต้นพญาเสือโครง ดูทะเลหมอก บนดอยดำ อำเภอเวียงแหง

จาก 18. มกราคม 2019 - 19:00
จนถึง 20. มกราคม 2019 - 22:00

ดอยดำ อ.เวียงแหง

ดอยดำ อ.เวียงแหง
ThailandPiang Luang
แสดงบนแผนที่
14 คนที่เข้าร่วม
คำอธิบายของเหตุการณ์
โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ ดอยดำ

โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ดอยดำ ตั้งอยู่ในพื้นที่ บ้านนามน ม.7 (ดอยดำ) ตำบลเมืองแหง อำเภอเวียงแหง เป็นเขตพื้นที่อุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดังครอบคลุมพื้นที่ 161,850 ไร่ อำเภอเวียงแหงตั้งอยู่ห่างจากตัวจังหวัดเชียงใหม่ไปทางทิศเหนือ ตามทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 1322 เป็นระยะทาง 122 กิโลเมตร มีอาณาเขตทิศเหนือจดประเทศเมียนมาร์ ทิศตะวันออกอำเภอไชยปราการและอำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ ทิศใต้จดอำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ และอำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ทิศตะวันตกจดอำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน


เกิดขึ้นเนื่องจากสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ พระบรมราชินีนาถเสด็จฯทอดพระเนตรพื้นที่บริเวณดอยคำและทรงมีพระราชดำริให้จัดทำ โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ โดยใช้หลักการ 3 อ.คือ อิ่ม อุ่น และอุดมการณ์ มีราษฎรที่เข้าร่วมโครงการทำหน้าที่เป็นยามรักษาชายแดน และแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่ และศึกษารูปแบบหรือแนวทางให้คนอยู่กับป่าได้อย่างกลมกลืนโดยไม่ทำลายป่า กรมส่งเสริมการเกษตร ได้มอบหมายให้ศูนย์ส่งเสริมการเกษตรที่สูงจังหวัดเชียงใหม่ รับสนองพระราชดำริดำเนินการส่งเสริมการปลูกผลไม้หลังบ้าน ส่งเสริมการปลูกไม้ผลที่สามารถเจริญเติบโตภายใต้ร่มเงาของป่าไม้ เช่น กาแฟ ชาเมี่ยง ส่งเสริมการปลูกพืชผักสวนครัว เพื่อนำมาปรุงอาหารแบบเศรษฐกิจพอเพียง สาธิตการปลูกผักเพื่อเป็นอาหารชุมชน

มื่อวันที่ 21 มกราคม 2545 สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ เสด็จทอดพระเนตรบริเวณที่จะดำเนินโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ บริเวณดอยดำ ในเขตพื้นที่บ้านนามน หมู่ที่ 7 ตำบลเวียงแหง อำเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่ ทรงมีพระราชดำริให้จัดตั้งโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ บริเวณดอยดำ โดยให้จัดตั้งคณะกรรมการประสานงานโครงการดังกล่าว ประกอบด้วยหน่วยราชการที่เกี่ยวข้อง คือ กองทัพภาคที่ 3 กรมป่าไม้ กรมชลประทาน กปร. ฯลฯ และมอบหมายให้กรมชลประทานพิจารณาหาแหล่งน้ำสนับสนุนโครงการโดยมีผู้แทนจากหน่วยราชการต่าง ๆ ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่โครงการฯ และขอให้กรมประมงประสานงานกับกรมชลประทาน ในการดำเนินการจัดหาแหล่งน้ำเพื่อรองรับปลาสเตอเจียนที่เพาะขยายพันธุ์ในปี 2549 ตลอดจนจัดหาแหล่งน้ำเพิ่มเติมให้กับบ่อเลี้ยงปลาสเตอเจียนที่ได้ก่อสร้างแล้วเสร็จในปี 2550 ด้วย

วัตถุประสงค์

เพื่อฟื้นฟูสภาพป่า และอนุรักษ์แหล่งน้ำลำธารโดยให้คนกับป่าอยู่ร่วมกันได้อย่างผสมผสานกลมกลืนคนช่วยฟื้นฟูสภาพป่า และแหล่งต้นน้ำป่าให้ความร่มรื่นเป็นแหล่งอาหารของคน

ความเป็นมา


แสดงมากขึ้น
เมื่อวันที่ ๒๑ ม.ค.๔๕ สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรพื้นที่แนวชายแดน และพระราชทานถุงยังชีพแก่ทหารที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่บริเวณดอยดำ ต.เมืองแหง อ.เวียงแหง จ.เชียงใหม่ ทรงพบว่าบริเวณพื้นที่ดังกล่าวได้ถูกบุกรุกแผ้วถางป่าเป็นแนวกว้างประกอบกับมีปัญหาด้านความมั่นคงตามแนวชายแดน สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ จึงได้ทรงเชิญแม่ทัพภาคที่ ๓ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ป่าไม้เขตเชียงใหม่ ผู้แทนกรมชลประทาน และผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาภาค ๓ ร่วมปรึกษาหารือเพื่อแก้ปัญหา สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ ได้ทรงมีพระราชดำริให้จัดตั้งหมู่บ้านตามโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ เพื่อฟื้นฟูสภาพป่า และอนุรักษ์แหล่งต้นน้ำลำธาร โดยให้คนกับป่าอยู่ร่วมกันได้อย่างผสมผสานกลมกลืนคนช่วยฟื้นฟูสภาพป่า และแหล่งต้นน้ำป่าให้ความร่มรื่นเป็นแหล่งอาหารของคน สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ ได้ทรงขอให้คณะผู้ร่วมปรึกษาหารือร่วมกันจัดตั้งคณะทำงานโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่

วิธีการสมัครเข้าร่วมกิจกรรมกับเราชาว ONE FINE DAY
1. ผู้สนใจสามารถ In Box ส่งข้อมูลมาในเพจ ONEFINEDAY:
2. หลังจากส่งข้อความมาแล้ว ให้รอรับข้อความตอบกลับ
3. หลังจากได้ตอบกลับแล้ว โอนเงิน 2760บาท/คน มาที่บัญชีสะสมทรัพย์ ธนาคารทหารไทย เลขบัญชี 235-2-36290-5 ชื่อบัญชี นาย สุธี วัฒนกุล หรือ ไทยพานิช 406-466738-5 ชื่อบัญชี นาย สุธี วัฒนกุล
4. หลังจากโอนเงินแล้วให้กรอกรายละเอียดตามลิ้งด้านล่าง เพื่อ upload สลิป
* *

5..หลังจากดำเนินการเสร็จสิ้น กดเข้าร่วมในห้องกิจกรรมได้เลยคับ เพื่อรอประกาศรายชื่อได้เลยครับ

เพื่อนๆสามารถยืนยันการสมัครได้ภายในเวลา 3 วัน (ไม่นับรวมวันที่เราส่งข้อความให้) หากเกินเวลาที่กำหนด เราจะให้สิทธิ์ผู้สมัครท่านอื่นในลำดับต่อไป และเพื่อนๆยังสามารถถามสิทธิ์ได้อีกเรื่อยๆ ถ้าผู้สมัครยังไม่เต็ม
ขอบคุณเพื่อนๆที่สนใจ และหวังว่า จะได้พบกัน
ขอบคุณทุกท่านที่สนใจเดินทางไปกับพวกเรา
#OFDClub
#วันสบายๆสไตล์OneFineDay

ติดต่อได้ที่ เบอร์ 0831919554
email: mongwin1123@gmail.com
line: navigatorsutee

สิ่งที่รวมในทริป
1.ค่ารถไปกลับกรุงเทพ
2. ค่า 4wd ขึ้นดอยไปดอยดำ
3.ค่าเสื้อกิจกรรม 1 ตัว
4.ค่าอาหาร 2 มื้อ เป็นสุกี้ยูนาน 1มื้อ และ อีกมื้อเป็นปลาเรนโบว์เทราต์ และ ปลาสเตอร์เจี่ยน รมควัน
5.ค่าบ้านพักบนดอยดำ
6.ค่ากล้าไม้พญาเสือโคร่ง
7.ค่าวิทยากร

ตารางกิจกรรม
18 มกราคม

19.00 ออกจาก ปตท สนามเป้า

19 มกราคม
- ถึงอำเภอเวียงแหง ชมวิวเลาวูประตูสู่เวียงแหง ไหว้ศาลพระนเรศวร ดูพระมาลาพระนเศวร กินกาแฟชาวไร่เวียงแหง เดินเที่ยวน้ำตกแม่หาด ไปวัดฟ้าเวียงอิน 2 แผ่นดิน และ บ้านเจ้ากองเจิง จากนั้นขึ้น4wdไปดอยดำ ทำกิจกรรมปลูกต้นพญาเสือ และ เยี่ยมชมโครงารบ้านเล็กในป่าใหญ่ ดูบ่อปลาปลาเรนโบว์เทราต์ และ ปลาสเตอร์เจี่ยน
จากนั้นทานสุกี้ยูนนาน ที่เราเตรียมไว้ให้ และดูดาว เข้านอน

20 มกราคม

5.00 ขึ้น 4wd ไปดูทะเลหมอกดอยดำ
7.00 ทานข้าว กับ ปลาปลาเรนโบว์เทราต์ และ ปลาสเตอร์เจี่ยน ลมควัน สดๆ
และ ไปดูดอกพญาเสือที่แปกแซม
11.00 เดินทางกลับกรุงเทพ
22.00 ถึงกรุงเทพโดยสวัสดิภาพ

*** กิจกรรามอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม***

อาสาปลูกต้นพญาเสือโครง ดูทะเลหมอก บนดอยดำ อำเภอเวียงแหง, ดอยดำ อ.เวียงแหง เหตุการณ์

รับสมัครหาคู่

รับสมัครหาคู่

อังคาร 23. กรกฎาคม 2019
354 shares
1 ธันวาคม 2556 วันปลดแอกประเทศไทย
อังคาร 31. ธันวาคม 2069
211 shares
Bangkok Image Consultant Training
จันทร์ 22. กรกฎาคม 2019
2 shares
Risk Management For Financial Institutions
พุธ 25. กันยายน 2019
2 shares
Risk Management For Corporate
พุธ 27. พฤศจิกายน 2019
2 shares
Baliwood Global Youth Campus
จันทร์ 10. ธันวาคม 2018
2 shares
Baliwood Global Youth Campus
จันทร์ 10. ธันวาคม 2018
2 shares
หากิจกรรมที่น่าสนใจอื่น ๆ อีกมากมาย
รับข้อเสนอแนะตามเหตุการณ์ในรสชาติ Facebook ของคุณ รับไปเดี๋ยวนี้เลย!แสดงให้ฉันเห็นเหตุการณ์ที่เหมาะสำหรับผมไม่ใช่ตอนนี้