จันทร์, 27. มกราคม 2020, Bangkok, Bangkok Image Consultant Training

จาก 27. มกราคม 2020 - 10:00
จนถึง 31. มกราคม 2020 - 16:30
แสดงบนแผนที่
0 คนที่เข้าร่วม
คำอธิบายของเหตุการณ์
The Sterling Style Academy is a U.S. based, internationally recognized training institution, with a proven track record for producing highly credible and influential image consultants, personal stylist and personal shoppers from the U.S., Europe, Latin America, the Middle East, Africa, and Asia. Having trained renown pioneers within the industry that span 6 continents.
We are excited to announce the launch of our new self-development image consultant training course in Bangkok. 
The purpose of this innovative course is to really empower women to merge their love of fashion and style with self-development and self-growth.  Therefore, we encourage you to take this self-discovery process with us to evaluate your own distinct style so that you in turn will be able to evaluate other’s image and style through the clothing they wear and through an assessment of your client’s personality.

We’re launching a brand-new 5-day program on how we teach image consultant training so that you not only learn the basics of image and style training through color analysis, body analysis, fashion style personality, and wardrobing the client, but so that you are also able to solve your client’s core image issues to foster that repeat business.  Being able to coach a client through an image transformation process is self-development at its finest.   That’s truly taking a holistic approach on image from the inside and out.  Experience an image break through not only through the clothing that you wear but how you look and perceive yourself.
This class develops your emotional intelligence and self-confidence through style.
Upon completion of this course you will receive a certificate as a Certified Image Coach.
For more details about the course, please visit the following link: 
This is part one of a two part Bangkok Image Consultant Training program. 

If you have any more questions about our training program after reviewing the link on our website, please email us directly at info@sterlingstyleacademy.com.

IF YOU'D LIKE TO BECOME A CERTIFIED FASHION AND STYLE CONSULTANT, TRY OUR eCERTIFICATION PROGRAM FOR AN INVESTMENT OF US$997. Details can be found here: 


Bangkok Image Consultant Training , Bangkok เหตุการณ์

Targeting Excellence in Science Learning

Targeting Excellence in Science Learning

ศุกร์ 21. กุมภาพันธ์ 2020
2 shares
Agriculture 4.0 (The Future of Agriculture)
อังคาร 10. มีนาคม 2020
2 shares
47th International Conference on Business, Education, Social Science, and Management (BESM-47)
อังคาร 25. กุมภาพันธ์ 2020
5 shares
Academic Research Conference on Marketing, Tourism & Hospitality (gvc)
ศุกร์ 14. กุมภาพันธ์ 2020
4 shares
58th International Conference on Engineering, Technology and Applied Science (ETAS-58)
อังคาร 23. มิถุนายน 2020
5 shares
47th International Conference on Business, Education, Social Science, and Management (BESM-47)
อังคาร 25. กุมภาพันธ์ 2020
5 shares
MGMT D58 Sasin-Wharton, Disruptive Technology, Innovation and Manufacturing
จันทร์ 09. มีนาคม 2020
4 shares
หากิจกรรมที่น่าสนใจอื่น ๆ อีกมากมาย
รับข้อเสนอแนะตามเหตุการณ์ในรสชาติ Facebook ของคุณ รับไปเดี๋ยวนี้เลย!แสดงให้ฉันเห็นเหตุการณ์ที่เหมาะสำหรับผมไม่ใช่ตอนนี้