เสาร์, 23. พฤศจิกายน 2019, Avani Atrium Bangkok Hotel, The 2nd International Conference on Computational Intelligence and Intelligent Systems (CIIS 2019)

จาก 23. พฤศจิกายน 2019 - 8:00
จนถึง 25. พฤศจิกายน 2019 - 18:00

Avani Atrium Bangkok Hotel

แสดงบนแผนที่
คำอธิบายของเหตุการณ์
CIIS 2019 The 2nd International Conference on Computational Intelligence and Intelligent Systems (CIIS 2019)--Ei Compendex, ScopusBangkok, ThailandNovember 23-25, 2019http://
The 2nd International Conference on Computational Intelligence and Intelligent Systems (CIIS 2019) aims at addressing advances in research on computational intelligence and intelligent systems, covering topics ranging from enabling technologies to emerging applications and industrial experiences. CIIS aims to encourage researchers and practitioners to exchange and share their experiences.
Conference History:CIIS 2018 | November 17-19, 2018, Phuket, Thailand | Publication: ACM Conference Proceedings, ISBN: 978-1-4503-6595-6Proceedings of CIIS 2018 have been indexed by EI Compendex and Scopus within 4 months after the conference.
Publication:Conference proceedings will include the accepted and registered full papers by CONFERENCE PROCEEDINGS, which is Ei Compendex, Scopus, Thomson Reuters. Conference Proceedings Citation Index (ISI Web of Science), etc.
Agenda Overview:November 23, 2019 | Sign in and collect materialsNovember 24, 2019 | Keynote Speaches & Oral, Poster PresentationNovember 25, 2019 | Optional One Day Visit
SubmissionPlease submit your paper or abstract via
Contacts:Ms. Hedy. Y. HuangE-mail: ciis_info@: +1-562-606-1057 (English); +861-820-7777775 (English/Chinese)
CFP:Artificial life/BeingAutomated PlanningBayesian NetworksChaotic SystemsClusteringCombinatorial SearchComplex SystemsDistributed Artificial IntelligenceDistributed SystemsEmbedded SystemsEvolutionary SystemsExpert SystemForecastingFuzzy LogicFuzzy SystemsGenetic AlgorithmGenetic ProgrammingKnowledge RepresentationKnowledge-based SystemsMachine LearningMulti-Agent SystemsNeural Fuzzy SystemsNeural Genetic SystemsNeural networkPattern RecognitionPlanning and SchedulingProbabilistic ReasoningQualitative ReasoningQuantum ComputingReinforcement LearningSelf-Organizing MapsState Space SearchStatistical Data AnalysisSupport Vector MachinesSwarm IntelligenceTime Series Analysis

The 2nd International Conference on Computational Intelligence and Intelligent Systems (CIIS 2019), Avani Atrium Bangkok Hotel เหตุการณ์

FACTECH 2020

FACTECH 2020

พุธ 24. มิถุนายน 2020
1 shares
ROBOT X

ROBOT X

พุธ 18. พฤศจิกายน 2020
0 shares
Manufacturing Expo 2020
พุธ 24. มิถุนายน 2020
1 shares
InterPlas Thailand 2020
พุธ 24. มิถุนายน 2020
1 shares
InterMold Thailand 2020
พุธ 24. มิถุนายน 2020
1 shares
Automotive Manufacturing 2020
พุธ 24. มิถุนายน 2020
2 shares
Surface & Coatings 2020
พุธ 24. มิถุนายน 2020
1 shares
GFT 2020
พุธ 22. กรกฎาคม 2020
0 shares
NEPCON Thailand 2020
พุธ 24. มิถุนายน 2020
1 shares
ASEAN ROBOMATION ELECTRONICS EXPO 2020
พุธ 24. มิถุนายน 2020
2 shares
หากิจกรรมที่น่าสนใจอื่น ๆ อีกมากมาย
รับข้อเสนอแนะตามเหตุการณ์ในรสชาติ Facebook ของคุณ รับไปเดี๋ยวนี้เลย!แสดงให้ฉันเห็นเหตุการณ์ที่เหมาะสำหรับผมไม่ใช่ตอนนี้