จันทร์, 23. กันยายน 2019, The Society, RISE Innovation Week 2019

จาก 23. กันยายน 2019 - 9:00
จนถึง 27. กันยายน 2019 - 21:00

The Society

แสดงบนแผนที่
คำอธิบายของเหตุการณ์
RISE INNOVATION WEEK 2019
Every year RISE Innovation Week captures the latest global tech and innovation movements and makes them experiential to those tech enthusiasts by bringing in the best-in-class practitioners to share their insights and experiences that are able to inspire the actions of the whole region.
RISE Innovation Week will connect corporates, government sectors, startups, accelerators, investors, innovation hubs, and tech enthusiasts across SE Asia together to fuel the future collaborations at the regional level.

2019 CONCEPT
RISE INNOVATION WEEK 2019 aims to connect big corporates and government sectors with the talents in tech / innovation ecosystem in SE Asia in order to match the potential talents and business solutions with their organizations’ directions in the experiential setting.
TOUR — Experiential company visits with the opportunity to meet the executives and the innovation team and listen to their moonshot pitches
TALK — Bring world-class speakers / practitioners to share their insights and experiences on the latest global tech / innovation movements
TALENT — One-on-one tech startups and tech talents recruiting session to expand the innovation team within corporates and government sectors

WHY ATTEND?
Asia’s First Experiential Talent-curated platform where leading corporates meets best tech startups and talents. At RISE Innovation Week 2019, you will hear the moonshot pitches and different ideas from the C-levels and innovation team of the corporates and governments. They will pitch you their insightful problem statements and challenge to you, the tech talents, to solve them with your innovative skill sets in order to find their next unicorns, along with building deep, productive relationships.

DATES & THEMES


แสดงมากขึ้น

SEP 23 - CORPORATE INNOVATION
Learn how corporations and government sectors embrace innovation, collaboration with tech startups, and entrepreneurial startups’ culture to be more innovative and stay ahead of the curve.
SEP 24 - ROBOTICS & IoT
Robotics & IoT themed day presented by AI and Robotics Ventures under PTTEP brings world-class robotics and IoT technologies and experts to share their knowledges and expertise of how to leverage the technologies for business solutions
SEP 25 - QUANTUM TECHNOLOGY
Quantum Technology theme is hosted by QTFT. Learn and experience quantum technology, a new powerful technology of the future, that will be able to advance solutions to challenges in diverse industries with best-in-class quantum practitioners across the globe
SEP 26 - ARTIFICIAL INTELLIGENCE
Meet the real AI practitioners from tech companies and 30 best-in-class AI startups from RISE.AI program with the innovative solutions for corporates and government sectors in a day
SEP 27 - EXPONENTIAL TECHNOLOGIES
Find out the upcoming exponential technologies that tackle the world’s biggest challenges and build a better future for all in the ways that were not previously possible.

TICKET TYPES


CONTACT INFO
For more information about RISE Innovation Week 2019, please feel free to contact us.
Website: 
Mobile: +66 9190 1468
Email: innoweek@riseaccel.com

RISE Innovation Week 2019, The Society เหตุการณ์

FACTECH 2020

FACTECH 2020

พุธ 24. มิถุนายน 2020
1 shares
ROBOT X

ROBOT X

พุธ 18. พฤศจิกายน 2020
0 shares
Manufacturing Expo 2020
พุธ 24. มิถุนายน 2020
1 shares
InterPlas Thailand 2020
พุธ 24. มิถุนายน 2020
1 shares
InterMold Thailand 2020
พุธ 24. มิถุนายน 2020
1 shares
Automotive Manufacturing 2020
พุธ 24. มิถุนายน 2020
2 shares
Surface & Coatings 2020
พุธ 24. มิถุนายน 2020
1 shares
GFT 2020
พุธ 22. กรกฎาคม 2020
0 shares
NEPCON Thailand 2020
พุธ 24. มิถุนายน 2020
1 shares
ASEAN ROBOMATION ELECTRONICS EXPO 2020
พุธ 24. มิถุนายน 2020
2 shares
หากิจกรรมที่น่าสนใจอื่น ๆ อีกมากมาย
รับข้อเสนอแนะตามเหตุการณ์ในรสชาติ Facebook ของคุณ รับไปเดี๋ยวนี้เลย!แสดงให้ฉันเห็นเหตุการณ์ที่เหมาะสำหรับผมไม่ใช่ตอนนี้