ศุกร์, 24. มกราคม 2020, Wongsanit Ashram, The Big Glow 2nd Annual Silent Retreat, Thailand!

จาก 24. มกราคม 2020 - 10:00
จนถึง 27. มกราคม 2020 - 15:00

Wongsanit Ashram

แสดงบนแผนที่
คำอธิบายของเหตุการณ์

"The Big Glow silent retreat was the perfect blend of stillness, yoga, breathwork and connection, all guided perfectly by amazing facilitators. I feel that we were assisted in exactly the right way for our needs. Such an open, authentic and natural environment, that really lent itself beautifully for the purpose of the weekend! So grateful for what you created for us.” -Lyra Culverhouse

Join us for our Embodied Silent Retreat™ on January 24th-27th 2020 at Wongsanit Ashram, Bang Pla Kot, Thailand, a serene and lush eco village community that is grounded in silence & simplicity. Located 1.5 hours north of Bangkok.

These silent retreats allow the nervous system to relax, the mind to quiet, the heart to open. They allow us to discover a deeper, more authentic sense of who we really are... and to express it in the world.


แสดงมากขึ้น
The paradox is in taking this time for ourselves, and discovering the essential stillness within, we move forward from these retreats being a better partner, a better parent, a better friend, and a better human.

In discovering a more authentic sense of who we really are, we develop a natural deepening of intimacy with the world around us and all those who inhabit the retreat with us.

We discover a greater clarity and empowerment within to actualize our true purpose.

For Thousands of Years - Artists, Visionaries & Spiritual Seekers have gone into Silent Retreats to recharge with Source Energy, Reclaim their Power & Voice and Embody their Purpose. Now, you can do the same…

Don’t just sit still in Silence. Embody it through dance, yoga, movement, meditation and prayer.

Who It’s For:

Coaches & Healers who Struggle to Put Themselves First

High-Performing Executives who Need to Slow Down & Restore for their Next Big Leap

Busy Parents who Give their All to their Children and Need to Re-Charge

Soul seekers who are ready to find inner-peace and an intimate relationship with the Divine

Those ready to discover their true soul essence and calling, to elevate their purpose in the World

Do you sometimes feel it would good to have a few days of peace and quiet, in a beautiful natural setting, away from the city, and away from your normal patterns and routines? Do you sometimes feel like you could use a few days away from the stressful pressures of work, finances. children, preparing meals, cleaning the house and time thinking about everyone else?

Do you feel you could use some time to connect more deeply within yourself?

Socially do you feel you could use more time away from trying to impress other people, pressure to say the right thing, to tell the right story, and to present yourself in the proper way?

Do you sometimes feel like you could use more time just to relax... unwind... rest... in a place where nothing needs to be done... and you can just... well... discover yourself and BE yourself?

What would open?

What would you discover?

What deeper inquiries would become available to you?

What deeper answers would be revealed inside you?

What new creative impulses and ideas would emerge through you?

We all can benefit greatly from the restorative, rejuvenating power of a silent retreat.

For thousands of years, silent retreats have transformed the lives of millions of people around the world from all walks of life. The power of these retreats is time tested. There is a collective, supportive power in coming together in silence.

By popular demand we are back at the Gainesville Retreat Center for 4 days to lead our unique style of Embodied Silent Retreat.

Benefits:

We all can benefit greatly from having a space where the only requirement for a few days is to BE.

These silent retreats allow the nervous system to relax, the mind to quiet, the heart to open. They allow us to discover a deeper, more authentic sense of who we really are... and to express it in the world.

The paradox is in taking this time for ourselves, and discovering the essential stillness within, we move forward from these retreats being a better partner, a better parent, a better friend, and a better citizen.

In discovering a more authentic sense of who we really are, we develop a natural deepening of intimacy with the world around us and all those who inhabit the retreat with us.

We discover a greater clarity and empowerment within to actualize our true purpose.

The Unique Style of Embodied Silent Retreats ™

This is not your typical silent retreat where you will be sitting in silent meditation all day until you lose circulation in your legs.

There will be some sitting meditation, however the greater intention here is to bring silent mindfulness to all the aspects of your day, and all the aspects of your life.

This includes mindfulness in eating: taste, chewing and digestion.

To walking each day with presence, alive to your senses and the world around you

To dancing.

To napping and resting

To yoga

To breathing

To self-expression

To making music

To journaling

To BEing authentically You

*There will also be one facilitated session by mindfulness coach Brian Piergrossi each morning that involves talking and reflecting together and the previous day and the day ahead.. as well as a closing circle..

Schedule:

Friday:

Leaving Bangkok 10 AM

Orientation/Check in 12 PM

Lunch 12.30-1.30 PM

Opening Circle (introductions /overview /sharing intentions) 3-4.30 PM

5-5:45 PM Silent mindfulness walk in nature

Mindfulness Dinner 6-7:30 PM

Free time/private journaling time/sleep

Saturday:

7-8 AM self guided morning meditation (Main Hall) and/or free form movement

8-9 AM Mindfulness breakfast

9:30-10:30 AM Kundalini Yoga

11- 12:30 PM Morning Talk (Reflection: Q and A, with words)

12:30 pm to 130 PM Mindfulness Lunch

2-3:30 PM Rebirthing Breathwork

Free Time

Mindfulness Dinner 6-7:30 PM

Silent Meditation in Dark 8-9 PM

Free time/private journaling time/sleep

Sunday:

7-8 AM Self guided morning meditation (Main Hall) and/or free form movement/exercise

8-9 AM Mindfulness breakfast

9:30-10:30 Kundalini Yoga

11-12:30 PM Morning Talk (Reflection: Q and A, with words)

12:30 pm to 130 PM Mindfulness Lunch

2-3:30 PM Rebirthing Breathwork

Free Time

Mindfulness Dinner 6-7:30 PM

Silent Authentic Movement/Dance 8-9 PM

Free time/private journaling time/sleep

Monday:

7-8 AM Self guided morning meditation (Main Hall) and/or free form movement/exercise

8-9 AM Mindfulness breakfast

9:30-10:30 AM Kundalini Yoga

11-12:30 PM Morning Talk (Reflection: Q and A, with words)

12:30- 1:30 PM Mindfulness Lunch

1:30-3 PM Closing Circle / Group hug

*All agenda offerings are optional. Follow your own guidance in what you choose to participate in.

*This is only a rough schedule. It is subject to change, or be revised, at any time due to the truth of the moment.

*The retreat is not designed for children.

Location:

We have chosen the silence and stillness of the magical Wongsanit Ashram which is 1.5 hours north of Bangkok. We feel this the ideal location to support the vision and intention of this silent retreat. The Wongsanit Ashram is a beautiful piece of property that lies secluded by the lush greenery. At the center of the property lies a Dharma Room ideal for meditation, yoga and dance. There is also a full vegetarian kitchen and all meals will be provided as part of retreat. Beautiful & simple bedrooms ideal for meditation and contemplation each evening.Cost:

Early bird: $390.00 or 11,900 THB before August 31st, 2019


Full price $450.00 or 13,900 THB after August 31st, 2019

**This includes the entire retreat, lodging, transportation and three meals a day.

**A deposit of 4,000 THB (or $120.00) must be made to hold your spot. Payment in full must be made before attending retreat.

**To pay in THB please contact annie@yougoddessyou.com for a local thai bank transfer

**To pay in USD please go here:

**All payments are non-refundable but can be used toward future retreats.

Transportation:

We will be meeting in Bangkok at Ekkamai Bus Station and travel together to the Ashram via private minivan (included in cost).

Additional questions?

Please email Annie: annie@yougoddessyou.com

Bios:

Brian Piergrossi

Founder of The Big Glow. Life coach and author of The Big Glow & The Wow of the Now, Brian is a teacher of empowerment, freedom, inner peace & unconditional love.

At the age of 20 years old, Brian was suddenly struck by a mysterious, debilitating illness, later labeled chronic fatigue syndrome, that lasted for years, leaving him in intense, daily, physical pain and too weak to effectively function in society. When no medical or other authority figure could explain the suffering that was happening to him, Brian made it his life commitment to inquire into human suffering.

What began was over 11 years of committed, serious inquiry, study and personal application into the fields of spirituality, religion, psychology, sociology, cosmology, ecology, health, arts, science, yoga, as well as the core of the enlightenment and self-realization teachings.

After leading a quiet, simple life for over a decade, Brian felt a passionate calling to share his straight forward, timeless, insights for the 21st Century in a modern context with those who are ready and interested. Since that time, Brian has dedicated himself full time, professionally, and privately, to supporting the path of transformation, self-realization and self-actualization in individuals, families and communities around the world. His highly acclaimed books and the viral internet sensation ‘Love is the New Religion/Spiritual Conspiracy’ continue to inspire new readers worldwide.

He works one on one, by phone, online, and in person with personal life coaching clients from around the world of all walks of life.


He leads transformative Big Glow retreats, classes and workshops internationally.

Brian has shared his message as a featured guest on numerous radio and television programs and podcasts. He has lectured at colleges, schools, festivals, expos and conferences. His online posts are shared with thousands of readers worldwide each day.


He’s written cutting-edge articles for spiritual magazines. He founded The Big Glow Online Facebook Community with currently over 10,000 members exploring the inner workings of the mind, body and soul.

With the unrelenting sole intention of educating and facilitating the awakening of consciousness inside individuals and communities around the world, Brian Piergrossi is spearheading a movement integrating awakened present moment awareness, peak performance and human potential in our modern world..

“When the pillars of my limited mind collapsed, the roof caved in and I could take in the beauty of the stars.”-Brian Piergrossi

Annie:

Annie has over 500 hours of training with Anusara yoga. She also has extensive study in Iyengar, Vinyasa and Kundalini yoga. She is a certified Clarity Breathwork practitioner and certified Reiki Master. She has taught yoga in classes and retreats around the world for over 14 years. Annie’s mission is to live a life fueled by love, purpose, truth and courage. She believes that anything is possible. Her intention is to create an environment where everyone can move freely, have fun, feel good, and experience the infinitude of possibilities within themselves. Annie’s humble guidance points her students to the wisdom & strength they already possess. Choosing to live in many different parts of the world throughout her life has given her a breadth of understanding of the common ties that bind us all.

More at:

Feedback from Previous Retreats:

“I have attended multiple retreats with Brian & Annie and in each, I experience new insights into my own being. The retreat environment calls forth and nurtures my highest self, helps me release negatives and ideas of self-limitation, embrace my potential, and find new wellsprings of joy inside myself” – S.K., Sacramento CA

"I was lucky enough to be taught yoga by Annie in Thailand and what a revelation that was! With her gentle empathetic guidance I learned the true essence of yoga in a supportive, calm and fulfilling environment. Her positive energy, beautiful spirit, and undeniable talent were an inspiration and joy to be around. I haven't found another teacher quite like her!" -Ommera, BKK, Thailand

“Brian is a transmitter of presence. I am grateful to him for teaching me from his Beingness how to live my life more authentically and more fully alive within myself. As I continue to bring more of my True Self into the present moment, I am able to experience more fully the gift of being me and being able to share that with others.” – M.A. Miami, FL

"Thank you for holding me deeply in the space of the breathwork & allowing me to fall to pieces, release, grieve, and move through all that I needed to move through. Having had a really challenging phone call just before our session, I felt really of emotional energy at the start of our chat. By the end I felt at peace, reconnected to myself, and able to roll back into my life from a clearer & brighter place. Thank you for holding such a deep space for healing, and guiding me with wisdom & sensitivity in the breath journey.” -Kiya, England

The Big Glow 2nd Annual Silent Retreat, Thailand!, Wongsanit Ashram เหตุการณ์

กิจกรรมนางงามสัมพันธ์ Miss ACDC 2013

กิจกรรมนางงามสัมพันธ์ Miss ACDC 2013

อาทิตย์ 07. กุมภาพันธ์ 2106
8 shares
Sun's Rehearsal And Commencement Day

Sun's Rehearsal And Commencement Day

อาทิตย์ 07. กุมภาพันธ์ 2106
8 shares
"PERCUSSION RECITAL" 1 October
อาทิตย์ 07. กุมภาพันธ์ 2106
7 shares
Happy Birth day My T"love(PUY)
พุธ 15. ธันวาคม 2055
5 shares
MY GRADUATION
อาทิตย์ 07. กุมภาพันธ์ 2106
20 shares
Dexlop
เสาร์ 06. สิงหาคม 2050
10 shares
Nusza's Rehearsal & Commencement Day ^^
อาทิตย์ 07. กุมภาพันธ์ 2106
29 shares
Eve's Rehearsal n' Commencement Day!!!
อาทิตย์ 07. กุมภาพันธ์ 2106
29 shares
Aom's (Rehearsal & Commencement) Day ♫ ♬ ♪ ♩ ♭ ♪
อาทิตย์ 07. กุมภาพันธ์ 2106
29 shares
PavinOng's Rehearsal & Commencement Day
อาทิตย์ 07. กุมภาพันธ์ 2106
13 shares
หากิจกรรมที่น่าสนใจอื่น ๆ อีกมากมาย
รับข้อเสนอแนะตามเหตุการณ์ในรสชาติ Facebook ของคุณ รับไปเดี๋ยวนี้เลย!แสดงให้ฉันเห็นเหตุการณ์ที่เหมาะสำหรับผมไม่ใช่ตอนนี้