เสาร์, 17. สิงหาคม 2019, Bangkok, Leading SAFe® 4.6 (Scaled Agile Framework) with SA Certification - Bangkok

จาก 17. สิงหาคม 2019 - 9:00
จนถึง 18. สิงหาคม 2019 - 18:00

Bangkok

แสดงบนแผนที่
คำอธิบายของเหตุการณ์
Leading SAFe® 4.6 with SA Certification
Applying a Lean-Agile mindset with SAFe With SAFe 4 Agilist CertificationBased on version 4.6 of SAFe® (Scaled Agile Framework)
Develop a skillset that’s in demand worldwide—and empower your enterprise to succeed in a disruptive marketplace—when you become a SAFe 4 Agilist (SA). During this two-day course, you’ll learn the principles and practices of the Scaled Agile Framework® (SAFe), how to execute and release value through Agile Release Trains, and what it means to lead a Lean-Agile transformation at enterprise scale.
You will gain an understanding of the Lean-Agile mindset and why it’s so effective in today’s adapt-or-die marketplace. You’ll also get practical advice on supporting Agile teams and programs, empowering a Lean Portfolio, building a continuous delivery pipeline and DevOps culture, and coordinating large solutions.
Attending the class prepares you to take the exam and become a certified SAFe 4 Agilist (SA)
Learning Goals
To perform the role of a SAFe 4 Agilist, you should be able to:

Understand the Five Core Competencies of the Lean Enterprise
Become a Lean-thinking manager-teacher
Apply the values and principles of a Lean-Agile Mindset
Apply SAFe’s Lean and Agile principles to the roles and practices of SAFe
Create high-performing teams by establishing mission and purpose
Lead the transformation with the SAFe Implementation Roadmap
Support PI Planning and the events associated with successful Program execution

แสดงมากขึ้น
Drive Release on Demand with the Continuous Delivery Pipeline
Establish alignment and execution with Strategic Themes and Lean Portfolio Management
Coordinate multiple Agile Release Trains and suppliers with a Solution Train

Topics Covered

Introducing the Scaled Agile Framework (SAFe)
Becoming a Lean-Agile Leader
Establishing Team and Technical Agility
Experiencing Program Increment (PI) Planning
Releasing on Demand with DevOps
Building Business Solutions and Lean Systems
Implementing Lean Portfolio Management
Leading the transformation

Who Will Benefit
The following individuals will benefit from this course:

Executives and Leaders, Managers, Directors, CIOs, and VPs
Development, QA, and Infrastructure Management
Program and Project Managers
Product and Product Line Management
Portfolio Managers, PMO, and Process Leads
Enterprise, System, and Solution Architects

Exam Prerequisite Skills or Knowledge
These skills and knowledge are highly recommended to successfully pass the exam:

5+ years experience in software development, testing, business analysis, product or project management
Experience in Scrum

Exam Requirements
The first step toward becoming a SAFe certified professional is to attend the Leading SAFe course. This is a requirement, because attending the course provides access to all the study materials and the exam. Note that attending the course does not guarantee passing the exam.
Exam Fee: Included in this course Fee.
Exam Details

Exam name – SAFe 4 Agilist Exam
Exam format – Multiple choice
Exam delivery – Web-based (single-browser), closed book, no outside assistance, timed
Exam access – Candidates can access the exam within the SAFe Community Platform upon completion of the Leading SAFe course
Exam duration – Once the exam begins, candidates have 90 minutes (1.5 hours) to complete the exam
Number of questions – 45
Passing score – 34 out of 45 (75% passing score)
Language – English
Exam cost – First exam attempt is included as part of the course registration fee

What You Get
Attendees who pass the certification exam will receive:

SAFe Agilist certificate
A SAFe 4 Agilist digital badge to promote your accomplishment online
A one-year certified membership as a SAFe Agilist, which includes access to the SA Community of Practice
A SAFe Agilist certification usage guide with SA certification marks
Access to a variety of learning resources to support certified professionals during their SAFe journey

Professional Development Units (PDUs) and Scrum Education Units (SEUs)

Attendees may be eligible to apply for 15 Continuing Education – Strategic PDUs toward their continuing education requirements with the Project Management Institute (PMI) for PMP and PMI-ACP certifications
Attendees may be eligible to apply for SEUs under category C, toward earning (If you are an active Certified Scrum Master CSM, Certified Scrum Product Owner CSPO, or Certified Scrum Developer CSD) or renewing their Certified Scrum Professional CSP through Scrum Alliance  or renewing their CSP through Scrum Alliance
More Scaled Agile Framework (SAFe®) Courses from aim evolution
SAFe® For Teams with SP Certification
SAFe® Scrum Master with SSM Certification
SAFe® Product Owner/Product Manager with POPM Certification
SAFe® Advanced Scrum Master with SASM Certification
#Agile #Lean #Lean-Agile #Scaled Agile #Scaling Agile #SAFe® #Scrum #Scrum Master #Product Owner #Agile Leadership #Lean-Agile Leadership #Agile Transformation

Leading SAFe® 4.6 (Scaled Agile Framework) with SA Certification - Bangkok, Bangkok เหตุการณ์

FACTECH 2020

FACTECH 2020

พุธ 24. มิถุนายน 2020
1 shares
ROBOT X

ROBOT X

พุธ 18. พฤศจิกายน 2020
0 shares
Manufacturing Expo 2020
พุธ 24. มิถุนายน 2020
1 shares
InterPlas Thailand 2020
พุธ 24. มิถุนายน 2020
1 shares
InterMold Thailand 2020
พุธ 24. มิถุนายน 2020
1 shares
Automotive Manufacturing 2020
พุธ 24. มิถุนายน 2020
2 shares
Surface & Coatings 2020
พุธ 24. มิถุนายน 2020
1 shares
GFT 2020
พุธ 22. กรกฎาคม 2020
0 shares
NEPCON Thailand 2020
พุธ 24. มิถุนายน 2020
1 shares
ASEAN ROBOMATION ELECTRONICS EXPO 2020
พุธ 24. มิถุนายน 2020
2 shares
หากิจกรรมที่น่าสนใจอื่น ๆ อีกมากมาย
รับข้อเสนอแนะตามเหตุการณ์ในรสชาติ Facebook ของคุณ รับไปเดี๋ยวนี้เลย!แสดงให้ฉันเห็นเหตุการณ์ที่เหมาะสำหรับผมไม่ใช่ตอนนี้