จันทร์, 19. สิงหาคม 2019, Novotel Bangkok Platinum Pratunam, Bangkok - FREE LIVE EVENT- How to Do Affiliate Marketing And Start A Business Without Any Website.

จาก 19. สิงหาคม 2019 - 12:30 จนถึง 14:30

Novotel Bangkok Platinum Pratunam

แสดงบนแผนที่
คำอธิบายของเหตุการณ์


FREE 2-HOUR LIVE EVENT
Silvia Galati Invites You To A FREE  AFFILIFY Workshop!

Maximize Your Revenue (While Having More Time)

The biggest lie ever told is that you need to work harder to increase your income. The truth is, you need to work smarter. At the Affilify Workshop, you’ll learn how to achieve your income goals, while enjoying your dream lifestyle at the same time. 

At this Free Workshop, you’ll discover: 

How to choose your Million-Dollar Niche
How to find the highest-converting products and services
Tips for profitably scaling your traffic campaigns FAST
Ad copy hacks that immediately increase response

แสดงมากขึ้น
How to outsource daily tasks (for cheap) so you can focus on income-producing activities
Little-known strategies that Super Affiliates use to make multiple 6-figures
Automation and outsourcing secrets for increasing profits
The secret to leveraging social media for massive growth
Growth tactics for taking your business to the next level  Who Is This Event For?
If you own (or are thinking about starting) an Affiliate Marketing or e-commerce business, then this FREE  2-hour live event is for you. You’ll learn how to find the highest converting products and drive traffic, and increase profits…  All while working less, and having the freedom to enjoy life, travel, and work from anywhere!


FREE GIFT JUST FOR ATTENDING

FREE COPY OF  "The 7 Biggest Misconceptions About Building A Highly Profitable Digital Business (And What It Really Takes To Create Success)" HANDBOOK (VALUE $47)


About The Company

a training company that teaches affiliate marketers and e-commerce business owner how to scale their businesses. Our goal is to provide you with the tips, tools, and training to make more money in less time so you can live your dream lifestyle. Our Founder is Silvia Galati, an Italian woman from Milan (Italy), who escaped the “rat race” and achieved personal and financial freedom through affiliate marketing. 


A Community of Like-Minded Entrepreneurs

Being an entrepreneur can get lonely, which is why going to live events is crucial to your success. At the Affilify Workshop, you’ll meet and network with like-minded entrepreneurs who can become your friends and business connections.  Who knows, you might meet someone who becomes a life-long friend, or an experienced mentor who gives you an “inside tip” that doubles your traffic!Frequently Asked Questions


How long will the free training last?

The AFFILIFY Workshop generally runs about two hours.

Will Silvia Galati be there?

Yes! Although Silvia doesn’t always do the Affilify Workshops herself, she could be there for this special event. You'll hear of her story from the Affilify Team as they give a training that distills her experience and knowledge as a super affiliate. You'll see how she generated over $20,000 per month with her online business and how you can too using the same field-tested strategies and business-model. 

Do I need to bring anything with me?

We encourage you to bring a notebook and a pen to take some notes as we will be covering various online income strategies that you will want to take note of.

Do I need to register or can I just show up?

Please register before you show up. Our events are typically completely booked and we need to know ahead of time how many people are showing up to ensure we have enough seating for everyone.

Can I bring a guest with me?

You can bring as many guests as you like, but please ensure that each person registers separately on a new form. We need to have an exact headcount to ensure we have the proper venue and seating arrangement for all attendees.

Will I have to buy anything?

You are not required to purchase anything. The workshop is completely free and when you attend, you will also receive a FREE GIFT. We do offer additional educational products and services at our workshops, but you are never under any obligation to buy.Bangkok - FREE LIVE EVENT- How to Do Affiliate Marketing And Start A Business Without Any Website., Novotel Bangkok Platinum Pratunam เหตุการณ์

FACTECH 2020

FACTECH 2020

พุธ 24. มิถุนายน 2020
1 shares
ROBOT X

ROBOT X

พุธ 18. พฤศจิกายน 2020
0 shares
Manufacturing Expo 2020
พุธ 24. มิถุนายน 2020
1 shares
InterPlas Thailand 2020
พุธ 24. มิถุนายน 2020
1 shares
InterMold Thailand 2020
พุธ 24. มิถุนายน 2020
1 shares
Automotive Manufacturing 2020
พุธ 24. มิถุนายน 2020
2 shares
Surface & Coatings 2020
พุธ 24. มิถุนายน 2020
1 shares
GFT 2020
พุธ 22. กรกฎาคม 2020
0 shares
NEPCON Thailand 2020
พุธ 24. มิถุนายน 2020
1 shares
ASEAN ROBOMATION ELECTRONICS EXPO 2020
พุธ 24. มิถุนายน 2020
2 shares
หากิจกรรมที่น่าสนใจอื่น ๆ อีกมากมาย
รับข้อเสนอแนะตามเหตุการณ์ในรสชาติ Facebook ของคุณ รับไปเดี๋ยวนี้เลย!แสดงให้ฉันเห็นเหตุการณ์ที่เหมาะสำหรับผมไม่ใช่ตอนนี้