จันทร์, 13. เมษายน 2020, Bangkok, Understanding, using and supporting markets in emergencies in Bangkok

จาก 13. เมษายน 2020 - 9:00
จนถึง 17. เมษายน 2020 - 16:00
แสดงบนแผนที่
0 คนที่เข้าร่วม
คำอธิบายของเหตุการณ์
Understanding, using and supporting markets in emergencies
Bangkok April 13th to 17th 2020
This course provides original insights and knowledge on market-based programming and market monitoring in humanitarian settings. It offers a comprehensive understanding as to what market analysis and monitoring can and cannot achieve to improve humanitarian programming. Instead of focusing on a single tool, it provides an overview of the existing approaches and equips participants with the skills and confidence to pick the one that is fit for purpose.
The course is interactive (i.e. minimum slide show presentation), drawing on participants’ experiences and knowledge. Time will be dedicated to address practical challenges that participants may have faced in their current positions. The course is delivered in English. We limit the number of participants to 20 to ensure small and participatory group.
Course objectives
By the end of the five days training participants will be able to:
     1/ Explain the different market-related concepts and terminologies;
     2/ Discuss what market data can be used for in emergency settings;
    3/ Set the scope for market analysis and market monitoring;
     4/ Decide which market assessment tools and approaches to use;
     5/ Support a market assessment exercise;
     6/ Use market data to inform pre- and post-crisis humanitarian responses;
     7/ Identify which overall skills are transferable to market assessment and analysis.
Course structure
Training will run from 9am to 5pm every day, except for the last day, which will end at 4pm. Each day is organised in four blocks, separated by a lunch break and two coffee breaks, one in the morning and another in the afternoon. 

แสดงมากขึ้น
From the second day onwards, each day will begin with a review of the topics covered the day before to ensure that the concepts, tools, and approaches were fully understood. Each day ends with a period of reflection, evaluation, and questions. 
Participants will be actively encouraged to take part in classroom discussions and group work. The trainers will draw on both theoretical and practical knowledge in order to make the experience and learning applicable.
DAY 1 – Why? Making the case for market awareness
- Market in crisis: how crisis and subsequent humanitarian responses can affect market systems
- Market-based programming and cash interventions
-The use and relevance of market-based programming across sectors
- The state of evidence on cash and market based programming
DAY 2: What? – Setting the scope of market analysis & monitoring
- The programmatic decisions market data can inform 
- The objectives a market analysis exercise can meet
- Markets as part of the situation analysis
- Market analysis sequence
DAY 3- How? - An overview of the existing tools and approaches
- Pre-crisis market assessment: the PCMA
- Post-crisis market assessments: the EMMA, the RAM, the MAG, the 48 hours tool, the multi-sectoral market analysis
DAY 4- How? – Best practices 
- Planning for a market analysis exercise
- Inclusive market assessment
- The uptake of market analysis
DAY 5 - What’s next? 
- Market monitoring
- How to prompt analysis using the collected data
- Market support interventions in emergencies
- Market strengthening interventions as part of preparedness
Who should attend? 
Humanitarian practitioners with an interest in market analysis and market based programming alongside previous experience in emergency response design, implementation and monitoring. The course is relevant across sectors, functions and seniority levels. 
Your trainers
Helene Juillard has over a decade’s experience in evaluating, researching and managing emergency and early recovery responses. She is both a cash and market-based programming expert, as well as a capacity strengthening, expertise. She has led and supported several market analysis exercises in the field, from South Sudan to Syria. Helene authored the Minimum Standard for Market Analysis, the Pre- Crisis Market Analysis and reviewed the Labour Market Analysis Guidance, the Multi- Sectoral Market Analysis and the Markit. Helene is a CaLP member and part of the Market in Crisis advisory group. 
Edward Fraser spearheads Key Aid Consulting cash & market work stream and, doing so, contributes to shaping the global evidence around cash and market. Edward supported cash and voucher assistance in Syria, Iraq, DRC, Ethiopia and Bangladesh. As such, he has an excellent grasp of operational and programmatic aspects of CVA. Through his experience working as part of the ECHO Field Verification Team, Edward also acquired a strong command of CVA compliance issues as well as risks management and mitigation strategies.
How much does it cost to attend the training? 
Our fees are inclusive of all training resources, lunch, and refreshments. Our trainings are non-residential but we usually offer recommendations on affordable accommodations close by.
Standard fees: 900 Euros 
(NB: if you are a French based organisation, we will have to charge you 20% VAT on top of the training fees)
Early bird: if you register and pay by March 20th, you will get a 10% discount.
Individuals working for organisations based in the global south are offered a 30% discount on our training fees.
Group discount: organisations booking at least 3 participants at the same time get a 20% discount on training fees.
Note: those discounts are non cumulative.
Still have some questions? 
Check out our Terms and Conditions here 
If you have any questions about this course or require further information, please contact info@keyaidconsulting.com.

Understanding, using and supporting markets in emergencies in Bangkok, Bangkok เหตุการณ์

Hate Speech in Asia: Challenges and Solutions

Hate Speech in Asia: Challenges and Solutions

พุธ 08. กรกฎาคม 2020
2 shares
FACTECH 2020
พุธ 24. มิถุนายน 2020
1 shares
ICMMT 2020: Materials and Manufacturing Technologies
ศุกร์ 24. เมษายน 2020
3 shares
ROBOT X
พุธ 18. พฤศจิกายน 2020
0 shares
Manufacturing Expo 2020
พุธ 24. มิถุนายน 2020
1 shares
InterPlas Thailand 2020
พุธ 24. มิถุนายน 2020
1 shares
InterMold Thailand 2020
พุธ 24. มิถุนายน 2020
1 shares
Automotive Manufacturing 2020
พุธ 24. มิถุนายน 2020
2 shares
Surface & Coatings 2020
พุธ 24. มิถุนายน 2020
1 shares
หากิจกรรมที่น่าสนใจอื่น ๆ อีกมากมาย
รับข้อเสนอแนะตามเหตุการณ์ในรสชาติ Facebook ของคุณ รับไปเดี๋ยวนี้เลย!แสดงให้ฉันเห็นเหตุการณ์ที่เหมาะสำหรับผมไม่ใช่ตอนนี้